Che khuyết điểm - tạo khối

Web đang trong giai đoạn demo. Sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo